Wydajność Systemu Zdrowia Ohio

W swoim sprawozdaniu nazywa Dążąc Wyższa o ustalenie, gdzie kraje mogą poprawić wydajność w opieki zdrowotnej w stosunku do możliwych do uzyskania punktów odniesienia dla 38 wskaźników dostępu, jakości, kosztów i wyników zdrowotnych, Ohio, które w rankingu na 27., może mieć 589 tysięcy więcej dorosłych ubezpieczone, jeśli poprawiła poziomie do tego z najlepszych krajów, takich jak Hawaje, w stanie Iowa, Minnesota, Maine i New Hampshire.

» Read more

1 7 8 9